26

Συνοπτική ιστορία και τοπογραφία της Λέσβου

€30.00

Συγγραφέας : Οικονόμου Σ. Ταξή

Εκδόσεις : ” Πανεπιστήμιο Αιγαίου ” 1995, ( Φωτομηχανική ανατύπωση της έκδοσης του 1909 σε 1000 αντίτυπα )

Κατάσταση : Άριστη