33

Συλλογή των κατά την Ήπειρον δημοτικών ασμάτων

€130.00

Συγγραφέας : Χρ. Χασιώτης

Εκδόσεις : 1866 ( ιδιωτική βιβλιοδεσία, μικρού μεγέθους 17 x 11, περιέχει 321 δημοτικά ποιήματα, σελ. 246 )

Κατάσταση : Καλή ( 3 φύλλα με σκίσιμο στον πρόλογο )