Οκτώηχος του εν Αγίοις Πατρός Ημών Ιωάννου του Δαμασκηνού

€30.00

Συγγραφέας :

Εκδόσεις : Μιχ. Σαλίβερος, (σελ.183 διαστάσεων 21×15), περιέχουσα την εν ταις Κυριακές του ενιαυτου ψαλλομένην
Αναστάσιμον Ακολουθίαν

Κατάσταση : Καλή – φθορά στις άκρες των καπακίων