20

Οι παλαιοτάτοι κάτοικοι της Ελλάδος και η πρώϊμος ιστορία των ελληνικών φυλών

€30.00

Συγγραφέας : Σπύρ. Ν. Μαρινάτου

Εκδόσεις : 1951 ( σύνοψις πανεπιστημιακών μαθημάτων – πολυγραφημένο, σελ. 124 )

Κατάσταση : Πολύ καλή