7

Οι Θεσσαλοί Καραγκούνηδες – Ιστορική και λαογραφική μελέτη

€20.00

Συγγραφέας : Ηρακλή Παπαδήμου

Εκδόσεις : Αθήνα 1980 ( σελ. 114 )

Κατάσταση : Άριστη