Οδηγός Ιστορικού Μουσείου Κρήτης – Μέγαρον Α. και Μ.Καλοκαιρινού

€25.00

Συγγραφέας :  Στυλιάνου Αλεξίου

Εκδόσεις : Ηράκλειον 1953 ,( σελ. 61 Α΄έκδοσις ,εξώφυλλον του ζωγράφου Θωμά Φανουράκη )

Κατάσταση : Άριστη