Νεωτέρα Ιστορία Ελληνική και Ευρωπαϊκή δια την Γ’ τάξιν των Ελληνικών σχολείων

€30.00

Συγγραφέας : Αδαμ. Αδαμαντίου

Εκδόσεις : » Σιδέρη «, 1928, με 100 χάρτας και εικόνας, (σελ.193 διαστάσεων 19,5×14)

Κατάσταση : Άριστη

Category: .