Νέα Εστία

€70.00

Συγγραφέας :

Εκδόσεις : Τόμος τριακοστός δεύτερος,Ιούνιος-Δεκέμβριος 1942,τεύχη 362 έωσ 372,(διαστάσεων 24,5×17,5)

Κατάσταση : Άριστη – ιδιωτικη βιβλιοδεσία χωρίς τα εξώφυλλα

Category: .