Με του Βοριά τα Κύματα – ταξείδια – περιγραφαί – εντυπώσεις Κωνσταντινούπολις μετα πολλών εικόνων

€30.00

Συγγραφέας : Αλέξανδρου Μωραϊτίδου

Εκδόσεις :»Σιδέρης»,έκδοσις τιμητική επί τη πεντηκονταετηρίδι του συγγραφέως,(σελ.200 διαστάσεων 19,5×14,5)

Κατάσταση : Άριστη – εξώφυλλα πρόσθετα