23

Λεξικόν ελληνικόν

€60.00

Συγγραφέας : Συστάσει του Υπουργείου της Παιδείας υπό Α. Ν. Γιάνναρη

Εκδόσεις : ” Σιδέρη ” ( όγδοη έκδοσις )

Κατάσταση : Άριστη ( σφραγίδα κατόχου )