Λεξικόν ελληνικόν

Συγγραφέας : Συστάσει του Υπουργείου της Παιδείας υπό Α. Ν. Γιάνναρη

Εκδόσεις : » Σιδέρη » ( όγδοη έκδοσις )

Κατάσταση : Άριστη ( σφραγίδα κατόχου )