40

Ιστορία της Λέσβου

€30.00

Συγγραφέας : Στρ. Τζίμης, Βαγγ. Γιάννακας, Παν. Παρασκευαΐδης, κ.α.

Εκδόσεις : Σύνδεσμος Φιλολόγων Ν. Λέσβου, ΄Β έκδοση 1996

Κατάσταση : Άριστη