Η Κωνσταντινούπολις κατά τον 16ον Αιώνα (1591 – 1596)

Συγγραφέας : Βαρώνου Βέγκεσλα Βρατισλάφ φον Μήτροβιτς,ακολούθου της εν Κωνσταντινουπόλει Αυστριακής Πρεσβείας εν έτει 1591 μεταφράσθη υπό Ιωάννου Δρύσκου

Εκδόσεις : «Παπαπαύλου και Σία»,1920,(σελ.212)

Κατάσταση : Πολύ καλή – λυμένη ράχη