72

Η κυρία Βρυσιανή, ήγουν συμβολή εις την ιστορίαν της εν Σίφνω Ιεράς Μονής του γενεθλίου της Θεοτόκου

€25.00

Εκδόσεις : Αθήναι 1966 ( μεγάλου σχήματος, σελ. 214 )

Κατάσταση : Άριστη