52

Η δαμασκηνέα ήτοι πως καλλιεργείται, πως αποξηραίνονται τα δαμάσκηνα, αι ποικιλίαι της, αι νόσοι της και η θεραπεία των

€15.00

Συγγραφέας : Λάμπρου Οικονομίδου

Εκδόσεις : 1932 ( σελ. 48 )

Κατάσταση : Πολύ καλή ( φθορά στη ράχη )