39

Η βαναέα – Ποικιλίαι, κλίμα, έδαφος, καλλιεργητικαί φροντίδες, συγκομιδή, διατήρησις, εμπόριον, κ.τ.λ.

€15.00

Συγγραφέας : Αργυρίου Αλτιπαρμάκη

Εκδόσεις : Παράρτημα ” Γεωργικού Δελτίου ” 1939, ( σελ. 54 )

Κατάσταση : Άριστη