34

Ερμηνεία εις την Καινήν Διαθήκην

Συγγραφέας : Νικόλαου Δαμαλά

Τόμοι : 4

Εκδόσεις : Ά: 1876 ( σελ. 732 ), ΄Β: 1892 ( φωτοτυπημένος εξ’ ολοκλήρου, σελ. 1048 ), ΄Γ: ” Βλαστού ” 1892, ( σελ. 933 ), ΄Δ: 1940 ( σελ.756 )

Κατάσταση :Πολύ καλή

Κατηγορίες: , .