Επίτομος Εκκλησιαστική Ιστορία της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης

€90.00

Συγγραφέας : ερανισθείσα υπό του Αρχιμανδρίτου Αλεξάνδρου Λασκάρεως

Εκδόσεις : Εν Κωνσταντινουπόλει 1863,τύποις Α.Κορομηλά και Π.Πασπάλλη,τεύχος Α’περιέχον την ιστορίαν της εκκλησίας απο κτίσεως κόσμου μέχρι τέλους του Α’μετά Χριστόν Αιώνος,τεύχος Β’περιέχον την ιστορίαν της εκκλησίας απ’αρχής του Β’μετά Χριστόν Αιώνος μεχρί τέλους του 12ου,(σελ.200+212 διαστάσεων 21×14)

Κατάσταση : Πολύ καλή – βιβλιοδεσία εποχής