55

Εξημέρωσις των αυτοφυών άγριων οπωροφόρων δένδρων ήτοι αι προετοιμασίαι, οι εμβολιασμοί των, αι περιποιήσεις μετά τον εμβολιασμόν και τα απαιτούμενα εργαλεία και υλικά

€20.00

Συγγραφέας : Λάμπρου Οικονομίδου

Εκδόσεις : Παράρτημα ” Γεωργικού Δελτίου ” Μαϊου 1934 ( σελ. 85 )

Κατάσταση : Πολύ καλή