Δείγματα Δημοτικής Μουσικής του Πόντου

€15.00

Συγγραφέας : Γεώρμπεϊ Παπαδόπουλου

Εκδόσεις : Ανατυπόν εκ του δέκατου ογδόου τόμου του Αρχείου του Πόντου, 1953,(σελ. 98 έως 128)

Κατάσταση : Άριστη