Βιβλιοθήκη του Δημοκρατικού Σοσιαλιστικού Κόμματος

€90.00

Συγγραφέας :

Εκδόσεις : «Σάκκουλας»,τεύχος 1ον Προγραμματικαί Αρχαί 1945,(σελ.79 )-τεύχος 2ον Δεκέμβριος 1944 (Θ.Τσάτσου),1945 «Ν.Σάκκουλας»,(σελ.136)-τεύχος 3ον Κοινωνικαί Μεταρρυθμίσεις (Λεών Δερτιλή) 1947,(σελ.47)

Κατάσταση : Άριστη – σφραγίδα προκατόχου