α) Συνοπτική Ιστορία της Κέρκυρας και β) Η Αρχαία Ελληνική Ποίηση

€35.00

Συγγραφέας :α) Ανδρέου Ιδρωμένου β) κατά Ed.Schure

Εκδόσεις : α) Κέρκυρα 1930 (σελ. 140 ), β) Σ.Κ.Σ.» Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων»,1914,(σελ. 80),μαζί δεμένο.

Κατάσταση :  α) Πολύ καλή , β) Καλή,( οξειδώσεις στα φύλλα)