Αι Θρησκευτικαί Ιδέαι του Αδαμάντιου Κοραή

€30.00

Συγγραφέας : Δημ. Μπαλανού

Εκδόσεις : «Σιδέρης»,1920,(σελ.96 διαστάσεων 20×13,5)

Κατάσταση : Σώμα: Άριστη – φθορά στη ράχη – σφραγίδες

Category: .