71

Αι διακοσμητικαί βελονιαί και το κέντημα, θησαυρός εις τον κόσμον των γυναικών

€25.00

Συγγραφέας : Σοφίας Σταμπεδάκη – Καρπούζου

Εκδόσεις : 1973 ( σελ. 136 )

Κατάσταση : Άριστη