Άγγελου Σικελιανου – Λυρικός Βίος

€90.00

Συγγραφέας : Άγγελος Σικελιανός

Εκδόσεις : Οι Φίλοι του Βιβλίου , τόμοι Α’,Β’,Γ’ 1946-1947

Κατάσταση : Άριστη (ιδιωτική βιβλιοδεσία )